4.27.13 Patapsco River Cleanup in Avalon Area of Patapsco State Park from Gun Road to Thomas Viaduct Bridge - patapscofriend